Laatste update: 17 sep 2022.

thailand-medical-cannabis.com (hierna te noemen "de site") gebruikt geen persoonlijke informatie (cookies, e-mailadressen en andere persoonlijk identificeerbare informatie) verkregen van gebruikers, behalve om het gebruikersgemak te verbeteren, het browsen te volgen en diensten te verlenen.
Zie voor meer informatie de volgende beschrijving.

Advertenties op deze website

Deze website maakt gebruik van een advertentiedienst van derden (Google Adsense).
Dergelijke reclamedistributeurs kunnen gebruik maken van "cookies" (zonder naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over de toegang tot deze en andere websites om advertenties weer te geven voor goederen en diensten die de gebruiker interesseren.
Ook met betrekking tot Google Adsense, voor meer informatie over dit proces en hoe te voorkomen dat dergelijke informatie door ad-serving operators wordt gebruikt,Google Beleid en voorwaarden - Adverterenvoor meer informatie.

Toegang tot analyse-instrumenten die door deze website worden gebruikt

Deze website gebruikt Google Analytics, een hulpmiddel voor toegangsanalyse van Google.
Deze Google Analytics gebruikt cookies om verkeersgegevens te verzamelen.
Deze verkeersgegevens worden anoniem verzameld en identificeren geen personen.
U kunt het verzamelen van deze functie weigeren door cookies uit te schakelen, controleer hiervoor de instellingen van uw browser.
Voor meer informatie over deze voorwaarden, zie.Gebruiksvoorwaarden Google AnalyticsofGoogle-beleid en -voorwaardenvoor meer informatie.

Copyright.

Er wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht op de tekst, afbeeldingen en video's op deze website.
Het auteursrecht op de inhoud (tekst, afbeeldingen, PDF's en andere gegevens) van deze website berust bij de beheerder van de website.
Behalve in de door het auteursrecht toegestane gevallen, zoals "reproductie voor privé-gebruik" of "citaat", mag de inhoud van de website niet zonder toestemming worden gereproduceerd of omgeleid.
Juridische stappen zullen worden ondernomen als het materiaal de omvang van de offerte overschrijdt. Neem bij herdruk contact met ons op via contact.

De website is niet bedoeld om inbreuk te maken op enig auteursrecht. De intellectuele eigendomsrechten van het gebruikte auteursrechtelijk beschermde materiaal behoren toe aan de respectievelijke auteurs en organisaties. Neem contact met ons op als u problemen heeft met auteursrechten of portretrechten. Indien wij een waarschuwing van de auteursrechthebbende of een verzoek tot wijziging of verwijdering van het materiaal ontvangen, zullen wij dit zo spoedig mogelijk in behandeling nemen of verwijderen.

Links en citaten op deze website

Deze website is linkvrij.
Rechtstreekse links naar afbeeldingen en het gebruik van inline frames zijn echter niet toegestaan.
Bij een link naar deze website hoeft u geen contact met ons op te nemen.
U kunt ook links geven naar specifieke artikelen.
Wij zouden het echter op prijs stellen als u ons dat in het commentaar of anderszins zou laten weten.

Reacties op deze website

Als reactie op spam en vandalisme registreert de website het IP-adres dat wordt gebruikt om commentaar te geven.
Dit is een standaardfunctie die door het blog wordt ondersteund en wij gebruiken dit IP-adres niet, behalve als reactie op spam/vandalisme.
Alle opmerkingen moeten vooraf door de beheerder worden bekeken en goedgekeurd.
Reacties kunnen niet worden goedgekeurd en kunnen naar goeddunken van de beheerder worden verwijderd.

Disclaimer.

Als u van deze website via een link, banner of ander middel naar een andere website wordt overgebracht, aanvaardt de Vennootschap geen verantwoordelijkheid voor de informatie, diensten of andere inhoud die op de nieuwe site wordt aangeboden.
Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de inhoud en informatie op deze website zo nauwkeurig mogelijk te maken, is het mogelijk dat er verkeerde informatie is ingevoerd of dat informatie verouderd is.
De Onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of ander verlies veroorzaakt door de inhoud van deze website.

Wijzigingen in het privacybeleid

De Website zal voldoen aan de Japanse wet- en regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens en zal de inhoud van dit beleid van tijd tot tijd herzien en verbeteren.
Het herziene en bijgewerkte Privacybeleid zal altijd beschikbaar zijn op deze pagina.